Vesilämmityksen takkasydämet - VESUVIO 15 lämmönvaihtimella Haas Sohn