Hyvä tietää

MITEN SÄÄSTÄT UUNIA, TAKKAA JA SAVUPIIPPUA YLIMÄÄRÄISELTÄ KUORMITUKSELTA?

 • Kaikki kiinteällä polttoaineella toimivat lämmitysjärjestelmät tarvitsevat säännöllistä ja perusteellista huoltoa.
 • Tulipesä ei ole tarkoitettu roskien polttamiseen, käytä polttoaineena vain valmistajan ilmoittamaa polttoainetta.
 • Takassa, uunissa tai lieden tulipesässä ei saa polttaa kumia, muovia tai nestepakkauksia tai rakennusmateriaalien jäämiä.
 • Savupiiput on nuohottava vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.
 • Savupiippu on parasta nuohota ennen lämmityskauden alkua ja myös sen päättyessä.
 • Muista, että lämmityslaitetta tai savupiippua voi huoltaa vain pätevyystodistuksen hankkinut nuohooja.

MIKSI TULIPESÄSSÄ EI OLE RIITTÄVÄÄ VETOA?

 • Kunnon palamisprosessi vaatii riittävästi ilmaa. 1 kg puun palamiseen tarvitaan 9 m³ ilmaa.
 • Päällimmäinen riittämättömän vedon syy on riittämätön raittiin ilman tulo tilaan. Rakennustöiden tai entisöinnin aikana ei ole huomioitu rakennuksen ilmanvaihdon vaatimuksia.

MIKSI SYNTYY PALOJA?

 • Tulipesän ylimääräinen lämmitys, lämmitysjärjestelmien huollon laiminlyöminen, savupiippujen huollon laiminlyöminen, savupiippujen väärä asennustapa, paloturvallisuusvaatimusten laiminlyönti ovat rakennuksissa syntyvien palojen päällimmäiset syyt.
 • Vältä lämmityslaitteen ylimääräistä lämmittämistä. Takoissa, uuneissa ja muissa lämmitysjärjestelmissä pitää noudattaa valmistajan / rakentajan antamia polttoainemääriin ja lämmityksen kestoon liittyviä vaatimuksia.
 • Lämmittämiseen käytetyn polttoaineen tulee aina olla kuiva. Kostean tai jopa märän puun palamisessa syntyy paljon vesihöyryä, joka aiheuttaa taas paloturvallisuutta vaarantavan noen syntymisen, jota kertyy savuhop-m3in seiniin ja aiheuttaa vakavan palovaaran.
 • Muista, että lämmitysjärjestelmän voi asentaa vain pätevyystodistuksen saanut asiantuntija.

HYVÄ TIETÄÄ POLTTOPUISTA

 • Ei väliä, mitä puulajia lämmittämiseen käytetään, polttopuun tulee olla kuiva, kosteuspitoisuuden jäädessä alle 20 %
 • Virossa eniten käytetyt polttopuut ovat KOIVU (lämpöarvo 1700 kWh/p-m3) ja LEPPÄ (lämpöarvo 1230kWh p-m3)
 • TAMMI ja SAARNI ovat korkeamman lämpöarvon antamat puulajit, mutta ne ovat korkeamman hinnan johdosta harvemmin polttopuina käytettävä puutavara.
 • LEPPÄ – hinnaltaan edullinen, kuivuu nopeasti, puutteena alhainen lämpöarvo.
 • HAAPA – kaikkein puhtaimmin palava puulaji, aiheuttaa hyvin vähän nokea, mutta lämpöarvo on alhainen.
 • KUUSI ja MÄNTY – palatessa syntyy mukavaa rätinää, mutta aiheuttavat runsaasti nokea ja kipinöintiä, ei voi suositella käytettäväksi peruspolttopuuna, ei saa käyttää avoimissa tulipesissä.

Turvallista lämmitystä!