Vesilämmityksen takkasydämet - AMADORA lämmönvaihtimella Haas Sohn