Vesilämmityksen takkasydämet - NOVARA 17 lämmönvaihtimella Haas Sohn