Vesilämmityksen takkasydämet - VESUVIO II/12 lämmönvaihtimella Haas Sohn