Vesilämmityksen takkasydämet - VESUVIO II/13 lämmönvaihtimella Haas Sohn