Vesilämmityksen takkasydämet - VESUVIO II/15 lämmönvaihtimella Haas Sohn