Takkasydämet - VESUVIO II/10/ lämmönvaihtimella Haas Sohn