Teadmiseks

Kuidas säästa oma ahju, kaminat ja korstnat ?

 • Kõik tahkeküttesüsteemid vajavad regulaarselt ning põhjalikku hooldust.
 • Küttekolle ei ole sobilik prügi põletamiseks, kasuta küttekoldes valmistaja poolt lubatud küttematerjali.
 • Kaminas, ahjus või pliidi all ei tohi põletada kummi, kilet ja tetrapakendeid ega ehitusmaterjalide jääke.
 • Korstnat tuleb pühkida vähemalt kord aastas või vastavalt vajadusele.
 • Soovitame korstent pühkida nii enne kütteperioodi kui ka pärast selle lõppu.
 • Pea meeles , et kütteseadet või korstnat võib hooldada ainult vastavat kutsetunnistust omav korstnapühkija.

Miks küttekoldes ei teki piisavat tõmmet ?

 • Et tekiks korralik põlemine, selleks on vaja piisavalt õhku. 1 kg puidu põlemiseks läheb tarvis 9 m3 õhku.
 • Peamiseks viletsa tõmbe põhjuseks on puudulik värske õhu juurdevool ruumi. Hoonete ehitamise või renoveerimise käigus jätke hoonele õhu sissevõtuavad.

Miks juhtuvad põlengud?

 • Küttekollete ülekütmine, küttesüsteemide hooldamata jätmine, korstnate vale paigaldus, tuleohutusnõuete üldine eiramine on hoonete süttimise levinumateks põhjusteks.
 • Väldi kütteseadme ülekütmist. Kaminatel, ahjudel ja muudel küttesüsteemidel tuleb kindlasti järgida valmistaja / ehitaja poolt etteantud kütusekoguseid ja kütmise kestvust.
 • Kütmise puhul olgu küttematerjal alati kuiv. Niiskest või suisa märjast puust eraldub väga palju veeauru, mille tagajärjel tekib tuleohtlik nõgi, mis ladestub suitsulõõri seintele põhjustades tõsisit tuleohtu.
 • Pea meeles, et küttesüsteeme võib paigaldada ainult kutsetunnistust omav spetsialist.

Natuke küttepuudest

 • Ükskõik, mis puiduliigiga on tegu, peab küttepuu olema kuiv, niiskussisaldusega alla 20%
 • Eestis enamlevinud küttepuud on KASK (kütteväärtus 1700 kWh/rm) ja LEPP (kütteväärtus 1230kWh rm)
 • TAMM ja SAAR on on kõrgeima kütteväärtusega puuliigi , kuid nende kõrge hinna tõttu kasutatakse harva küttepuudena.
 • LEPP – hinnalt soodne, kuivavad kiiresti, puuduseks madal kütteväärtus.
 • HAAB – kõige puhatama põlemisega puuliik, tekitab minimaalselt tahma, kuid kütteväärtuselt kasin.
 • KUUSK ja MÄND – praksuvad põledes mõnusalt, aga pigi ja sädemeid tekib rohkelt, põhiküttepuuna pole soovitatav, mitte kasutada lahtistes küttekolletes.

Ohutut kütmist!